• NPD

NPD

New Product Development

De afdeling New Product Development (NPD) houdt zich binnen 2 Sisters Storteboom bezig met de ontwikkeling van nieuwe producten, verpakkingsvormen en processen. Vanuit een Engelse invalshoek kan worden gezegd dat de "P" in NPD staat voor Product, Packaging en Processing. Voor deze drie werkgebieden geldt eenzelfde benadering om tot een concreet eindproduct te komen. Tijdens de ontwikkeling wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde innovatiefunnel. Hierin wordt een idee vanuit een brede basis via een trechtervormig proces naar een concreet eindproduct uitgewerkt.

Innovatie funnel

2 Sisters Storteboom hanteert voor complexe ontwikkeltrajecten een stage-gate model van Robert G. Cooper.

Het stage-gate-model biedt het NPD-team houvast in het projectmatig benaderen van ontwikkeltrajecten. In vijf/zes stappen doorloopt het NPD-team het proces vanaf het eerste idee tot een uitgewerkt product. In stap 1 (scope) geeft het team antwoord op de vraag voor welk probleem dit nu een oplossing is en de vraag of het wel realistisch is het idee binnen 2 Sisters Storteboom uit te werken en welke zaken, na accordering, wel of niet meegenomen in het project. Stap 2 (business case) gaat in op de waarde dragers van het idee, op welke wijze kan men waarde creëren met het idee. In stap 3 (ontwikkeling) werkt het NPD-team het idee uit in concrete/tastbare producten. Stap 4 (testen/valideren) is de fase waarin de ontwikkelde prototypen in het bestaande proces worden getest. Stap 5 (introductie) wanneer alle puntjes op de "i" staan wordt het ontwikkelde product daadwerkelijk geïntroduceerd aan de klanten van 2 Sisters Storteboom.

 

Productmodificaties

Naast de complexere ontwikkeltrajecten zijn er de zogenaamde productmodificaties. Dit zijn korte ontwikkeltrajecten waarbij het grootste deel van de informatie binnen 2 Sisters Storteboom bekend is. Voorkomende modificaties zijn:

- verandering van basisgrondstof

- verandering van verpakkingsgrootte

- verandering van kruiding/marinade

Deze verandering worden in overleg met het NPD-team uitgevoerd, geaccordeerd en aangeboden bij de klant. De innovatiefunnel wordt bij productmodificaties in vogelvlucht doorlopen. Bij productmodificaties ligt de focus vooral op de interne informatievoorziening binnen de dagelijkse werkprocessen.